Breaking

Officer


Officer atau Badan Pengurus Harian (BPH) adalah suatu badan tertinggi didalam kepengurusan HMJ T-BIG. BPH terdiri dari seorang Ketua, Wakil ketua, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara. Tugas umum dari BPH adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja di HMJ T-BIG.

Ketua: 
M. An'iem Falahuddin

Wakil Ketua: 
Nurul Mudawamah

Sekertaris:
- Wilda Salasia Hilyana
- Fasikha Al-Izhar

Bendahara:
- Himmatun Naila
- Shilna Mukhlishoh


(edited for 2020 period)

No comments:

Post a Comment