Breaking

Officer


Officer atau Badan Pengurus Harian (BPH) adalah suatu badan tertinggi didalam kepengurusan HMJ T-BIG. BPH terdiri dari seorang Ketua, Wakil ketua, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara. Tugas umum dari BPH adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja di HMJ T-BIG.

Ketua: 
Silviana

Wakil Ketua: 
M. In'am Nabil

Sekertaris:
- Fasikha Al-Izhar
- Selena Sukma Nisa

Bendahara:
- Shilna Mukhlishoh
- Milatil Azka
(edited for 2021 period)

No comments:

Post a Comment